Dassie2001 (dassie2001) wrote,
Dassie2001
dassie2001

1033. Для ясности. Про проезд "Ночных волков" через Польшу.

Официальное сообщение (и перевод) с сайта польского МИДа в пятницу 24 апреля:

Informacja o przejeździe grupy „Nocne Wilki”

24 kwietnia 2015 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przekazało Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie notę dyplomatyczną z informacją o odmowie wjazdu na terytorium Polski zorganizowanej grupy motocyklistów, w której znajdowali się przedstawiciele klubu „Nocne Wilki”.

Podstawą do podjęcia takiej decyzji był brak niezbędnych, precyzyjnych informacji dotyczących harmonogramu pobytu grupy w Polsce, dokładnych tras przejazdów oraz wskazania miejsc noclegów członków klubu. Dane te były niezbędne do zapewnienia należytego bezpieczeństwa uczestnikom rajdu i odpowiedniej organizacji przedsięwzięcia.

Ponadto MSZ RP otrzymało od strony rosyjskiej noty w sprawie rajdu zbyt późno – mniej niż tydzień przed planowanym początkiem wydarzenia. Prośby o zgodę na wszystkie pozostałe przedsięwzięcia organizowane przez stronę rosyjską z okazji obchodów 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej - rajd Grupy Rekonstrukcyjnej, Rajd Weteranów oraz rajd motocyklistów w ramach delegacji Obwodu Kaliningradzkiego do Braniewa zostały przez Polskę rozpatrzone pozytywnie.

Marcin Wojciechowski
Rzecznik Prasowy MSZ

Перевод:

Информация о проезде группы "Ночные волки"

24 апреля 2015 МИД РП передало Посольству РФ в Варшаве дипломатическую ноту с информацией об отказе во въезде на территорию Польши организованной группы мотоциклистов, в которой находились представители клуба "Ночные волки".

Основой для принятия такого решения было отсутствие необходимой, точной информации, касающейся расписания пребывания группы в Польше, точных маршрутов проезда и указания мест ночлегов членов клуба. Такие данные были необходимы для обеспечения надлежащей безопасности участников поездки и соответствующей организации мероприятия.

Кроме того, МИД РП слишком поздно получил от российской стороны ноты на тему поездки, менее чем за неделю до ее начала. Просьбы о согласии на все остальные мероприятия, организуемые российской стороной по случаю празднования 70-ой годовщины окончания второй мировой войны, - поездка Группы реконструкторов, поездка ветеранов и ралли мотоциклистов в составе делегации Калининградской области до Бранева [это на границе - Дасси] - рассмотрены Польшей положительно.

Марчин Войчеховский,
пресс-секретарь МИД.

Ссылка на оригинал:
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/wiadomosci/informacja_o_przejezdzie_grupy__nocne_wilki_;jsessionid=4BD70CB02616203EC3353FE67B46C689.cmsap2p


P.S. 27.04.2015. Хирурговских волков поляки завернули на границе, они уже урулили обратно в Брест, завтра дают пресс-конференцию. И слава богу.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 55 comments